12°C, 11.16 km/hváltozó szél, közepesen felhős
Hatályos önkormányzati rendeletek

AZ ÖNKORMÁNYZAT HATÁLYOS RENDELETEINEK JEGYZÉKE
Rendelet- a szociális igazgatásról és ellátásokról4.2017.03.01.egységes
Rendelet - (egységes) 2016 évi kv 2016(I.29.) III.mód
Rendelet - önkormányzat 2017. évi költségvetése1.2017.01.27
Rendelet - a lakások és helyiségek bérletéről 17.2016.11.15
Rendelet - a település helyi építési szabályozásáról 4.2013.09.29egységes
Rendelet - egészségügyi alapellátás körzet12.2016.07.27
Rendelet - vásárokról és piacokról 5.2015.02.27
Rendelet - város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről 26.2009.10.30
Rendelet - Talajterhelési díjról 21.2010.11.26
Rendelet - Otthonteremtés helyi támogatásáról21.2014.06.27
Rendelet - nemzeti vagyonná minősítés 8.2012.02.24
Rendelet - köztisztviselők megillető juttatások 26.2010.12.10
Rendelet - közterület használat 3.2011.01.28
Rendelet - középületek és közterüeltek fellobogózásáról 7.2007.02.23
Rendelet - iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása24.2006.06.30
Rendelet - Igazgatási szünet elrendeléséről 11.2016.06.16
Rendelet - étkezési tér.díjak10.2015.06.26
Rendelet - egyes önkr.rend.szabs.rendelekz.hat.kiv14.2012.04.27
Rendelet - Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 25.2009.10.30
Rendelet - Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 22.2014.08.29
Rendelet - az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról27.2014.10.21
Rendelet - az ifjúságról 15.2007 03.30
Rendelet - anyakönyvi szolgáltatási díjak7.2011.02.25
Rendelet - a település hulladékgazdálkodási tervéről 32.2004. 9.17
Rendelet - a szelektív hulladékgyűjtés hatályon kiv.17.2013.12.13
Rendelet - a közterület elnevezés, házszámolás19.2013.12.13
Rendelet - A közművelődésről 22.2010.11.26
Rendelet - a gyermekvédelem helyi rendszeréről 21.2013.12.13
Rendelet - a fiatalok életkezdési kiegészítő támogatásáról 12.2006.03.31